Obywatelstwo Polskie

Obywatelstwo Polskie Karlino

W chwili wejścia Polski do Grup Europejskiej polskie obywatelstwo dla wielu cudzoziemców nabrało szczególnej wartości. Wszystko poprzez ostatnie, że obywatel Polski ma obowiązek wjeżdżać bez kontroli granicznych do wszystkich państw strefy Schengen. Oznacza to, że będąc polski dowód osobisty można bez przeszkód podróżować, i co istotniejsze – tworzyć na gruncie Unii Europejskiej.

Continue Reading