Obywatelstwo Polskie

Obywatelstwo Polskie Karlino

Poradnik Klienta

W chwili wejścia Polski do Grup Europejskiej polskie obywatelstwo dla wielu cudzoziemców nabrało szczególnej wartości. Wszystko poprzez ostatnie, że obywatel Polski ma obowiązek wjeżdżać bez kontroli granicznych do wszystkich państw strefy Schengen. Oznacza to, że będąc polski dowód osobisty można bez przeszkód podróżować, i co istotniejsze – tworzyć na gruncie Unii Europejskiej.

Obywatelstwo Polskie Chojna

Obywatelstwo polskie – uznanie za obywatela polskiego
Zdecydowanie najłatwiej, gdyż w systemie administracyjnym, wystąpić można o przyznanie za obywatela polskiego. Istnieje parę możliwości, jak można skorzystać taką metodę, mówi o niej dokładnie Art. 30 ust. 1 Ustawy o obywatelstwie polskim. Obywatelstwo Polskie Chojna

1. O uznanie obywatelstwa może przyjść cudzoziemiec, który przechodzi w Polsce minimum rok na bazie zezwolenia na pobyt były osiągnięty w układu z posiadaną Kartą Polaka lub polskim pochodzeniem. Najczęściej o Kartę Polaka są postaci z polskimi korzeniami, które pozostają na obszarze byłego Związku Radzieckiego, głównie na Ukrainie, Białorusi lub na Litwie.

2. Jeśli cudzoziemiec przebywa nieskończenie na terytorium Polski, zaś jego pobyt buduje się na prawie na osiedlenie się, daniu na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich albo na zasadzie prawa stałego pobytu, i może spotkać o uznanie obywatelstwa. Osoba starająca się o obywatelstwo pragnie liczyć czyste i stałe źródło dochodu oraz tytuł prawy do mieszkania/domu. Z obecnego sposobu skorzystać mogą i cudzoziemcy, którzy pozostają co kilka od 3 lat w układzie małżeńskim z Polakiem/Polką czyli nie posiadają żadnego obywatelstwa. Obywatelstwo Polskie Chojna

3. O przyznanie za obywatela polskiego mogą starać się goście ze statusem uchodźcy, którzy spędzają w Polsce minimum 2 lata a korzystają zezwolenie do osiedlenie się.

4. Za obywatela polskiego że zostać i uznane dziecko, którego rodzic jest człowiekiem Polski lub przechodzi na terytorium RP na bazie zezwolenia na osiedlenie się lub korzysta obowiązek stałego pobytu, a drugi rodzic, jaki nie ma obywatelstwa polskiego wyraził zgodę na przyjęcie dziecka za obywatela naszego świecie. Podobnie wygląda sytuacja, gdy drinkowi z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo krajowe i stara się o przyznanie za obywatela polskiego swojego dziecka.

5. Wystąpić o uznanie obywatelstwa może i cudzoziemiec, który legalnie spędza w Polsce nieprzerwanie od minimum 10 lat a posiada zezwolenie na osiedlenie się, pozwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawo stałego pobytu oraz posiada solidne i estetyczne źródło dochodu oraz tytuł prawy do pokoju mieszkalnego. Obywatelstwo Polskie Chojna

Zdanie na obywatela polskiego – procedura
Wniosek o przyznanie za obywatela polskiego wraz ze zdjęciem buduje się do wojewody, jaki jest jednocześnie pierwszą instancją postępowania. Zwykle – jeśli wynik jest dokładnie prawy i zapewniony dokumentami – z powodzeniem za obywatela polskiego nie stanowi problemu. Wojewoda może skończyć wniosek dopiero to, gdy uzna, razem z ustawą, że nadanie obywatelstwa wnioskodawcy może mieć niebezpieczeństwo dla bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa oraz kształtu publicznego. Co ważne, jako że stanowi więc technologia administracyjna, wnioskującym o przyznanie za Polaka przysługuje odwołanie od decyzji wojewody do następnej instancji, jaką jest MSWiA. Ostateczną ulicę do przyjęcia obywatelstwa zamyka negatywne orzeczenie sądu administracyjnego, do jakiego można odwołać się od negatywnej decyzji MSWiA.

Za wydanie decyzji o uznaniu za obywatelstwa polskiego zapłacić trzeba 219 złotych (jeśli wojewoda wyda negatywną decyzję, ilość taż stanowi zwracana).

Uzyskanie obywatelstwa polskiego – wniosek do Prezydenta RP
Znacznie trudniej uzyskać obywatelstwo polskie dochodząc do Prezydenta RP o jego dopuszczenie. Również to nie tylko dlatego, że decyzja Prezydenta RP jest niezaskarżalna i ostateczna, lecz także dlatego, że nie ma norm prawnych, które nakazują prezydentowi wydanie wiedze na przyjęcie obywatelstwa w znacznym czasie. Zwykle procedura – od złożenia wniosku do jego przyjęcia – może występować nawet rok. Z dodatkowej jednak części ta ścieżka do polskiego obywatelstwa jest lżejsza dla tych, którzy nie legitymują się odpowiednio długim legalnym pobytem w własnym świecie, i z dalekich przyczyn chcą być się obywatelami Polski. Obywatelstwo Polskie Chojna

Kto może spotkać o obywatelstwo polskie?
Wnioski o przyznanie obywatelstwa polskiego można dawać w końcu (do wojewody w miejscu zamieszkania) lub przez polskie konsulaty za granicą. W współczesnym wypadku trzeba wyszkolić się na liczne koszty – złożenie wniosku kosztuje 360 euro. Do tego powinien doliczyć koszty tłumaczenia dokumentów, ich uwierzytelnienia oraz notarialnego uwierzytelnienia podpisów.

Uwaga: Jeśli składający dokumenty o obywatelstwo polskie posiadają dzieci w wieku od 16 do 18 lat, to dzieci też wymagają wyrazić zgodę na zmianę obywatelstwa, w wypadku młodszych dzieci zgoda taka nie jest wymagana.

Obywatelstwo Polskie Chojna

Obywatelstwo polskie – jakie dokumenty trzeba przygotować
Osoba starająca się o uznanie obywatelstwo musi przygotować szereg dokumentów. Oprócz wniosku, kolorowego zdjęcia, będą toż m. in zezwolenie na pobyt stały, paszport, dokumenty potwierdzające trwałe i zawodowe dochody, zaświadczenie o prawie do pokoju (wystarczy np. umowa najmu), decyzja o daniu Karty Polaka (jeśli taka jest), statusu uchodźcy (jeśli został nadany), akty urodzenia i małżeństwa wydane przez polski Urząd Stanu Cywilnego.

Osoby starające się o nadanie obywatelstwa we sądu muszą uzasadnić, dlaczego chcą uzyskać polskie obywatelstwo.

Uwaga: Wśród dokumentów, które trzeba złożyć we efektu należy też przedstawić zaświadczenie o nauce języka polskiego na etapie B1 – dotyczy to i cudzoziemców, obywateli unijnych ze statusem rezydenta długoterminowego. Certyfikat musi zostać dany przez Państwową Komisję do zrób Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Innego. Praktyka pokazuje, że to jakiś z powodów, które najtrudniej spełnić cudzoziemcom. Obywatelstwo Polskie Chojna

Zobacz również Obywatelstwo Polskie jak uzyskać?

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments